בונוסים של הספר הסודות של Top Speaker

אומנות הסטוריטלינג

  1. סיפור עם פעולה פיזית
    גרנט קרדון סיפור עם פעולה פיזית 22:05- 24:30

   2. ברנדון בושארד איך לספר סיפור 2:53-3:05