בונוסים של הספר הסודות של Top Speaker

סט אפ

  1. גוונקה מספר על החוקים של ויפאסנה –55:57- 57:54

   2. זיג זיגלר חוקים 3:15- 5:48

  3. רוברט שמין חוקים 4:31- 5:17