בונוסים של הספר הסודות של Top Speaker

המטרות של ההרצאה

  1. גורדן בלפורט המטרה של היום  0:00-0:14

2. רוברט קיוסאקי המטרות של ההרצאה  3:03- 3:21