בונוסים של הספר סודות של Top speakers

מה מייחד אותי

1.גוונקה מספיר במה שונה ויפסאנה משאר השיטות
8:05- 10:35

2. גרנט קרדון מסביר מה מייחד אותו 8:15- 8:30