בונוסים של הספר הסודות של Top Speaker

שאלות לזיהוי הקהל

1. גרנט קרדון שואל שאלות לזיהוי הקהל 17:17

2. גריי ווי שואל שאלות לזיהוי הקהל ומבקש הרמות ידיים 1:33- 1:47

3. ראסל ברנסון שאלות 0:17- 0:36