בונוסים של הספר הסודות של Top Speaker

להודות לקהל

1. להודות בצורה אישית וספציפית
גרי ויי להודות לקהל בצורה אישית 0:02- 0:18

2. תודה על ההזדמנות
מארי פלורליאו מפרגנת למארח בתחילת ההרצאה 0:57- 1:20

3. להעצים את הקהל
רוברט קיוסאקי להודות לקהל 0:00-0:10