בונוסים של הספר הסודות של Top Speaker

פרק על שליטה קולית

  1. שינוי מקצבי דיבור
    ג'ים רוהן שימוש שפה – מדבר לאנשים חושיים
    0:07 – 0:30

  2. ווליום דיבור – סוד
רובין שארמה מדגיש רגע דרמטי עם לחישה  0:00- 0:30