בונוסים של הספר הסודות של Top Speaker

שליטה גופנית

  1. שליטה גופנית
    ברנדון בושארד מדבר על התלהבות 3:04- 3:24

  2. תזוזה על הבמה
ברנדון בושארד יורד לקהל ויוצר קרבה ואינטימיות עם הקהל
1:05- 7:02

4:22 – 5:55