בונוסים של הספר הסודות של Top Speaker

שאלות קירבה וחיבור

  1.  רוברט קיוסאקי שאלת חיבור קירבה 1:17- 1:30

  2. טוני שואל שאלות קרבה 4:57-5:10