בונוסים של הספר הסודות של Top Speaker

להשלים את המשפטים

הארב אקר מבקש לחזור על המשפטים שלו 0:52- 1:03