בונוסים של הספר הסודות של Top Speaker

לבחון את הקהל בתחילת ההרצאה+ פעולה פיזית של הקהל

סוגי פתיחה של ההרצאה

1. לפתוח בהדגמה ספציפית

איימי קאדי מתחילה בהפעלה של הקהל

2. פתיחה עם התוודות

קלי מק'גוניגל מתוודה על הטעיות שלה 0:12-2:00